jjlG2022

James J Lemon Graphics
Copyright James J Lemon Graphics
media
Oil 1 | Oil 2 | Oil 3 | Oil 4 | Oil 5 | Oil 6
watercolor | felt tip | type
Tile | fisheye photos | Flower Paintings | aquatint | typewriter | woodcut | serigraph

Handwriting a word
Organelle Type
Typewriter
The ultimate in low bandwidth.
                                        
                                        
                   ....                    
               .unWM#11~ .xd@MM*#TC2Xi:.             
             .:`~"~11~.xWMMM#?XWMMMM##?1\:..`:           
            :1111111~.dMMM#?i@MMM#111~ 1MMR####**:         
          .@Uuiobuui@MMR?XWMMM#?111~>~:: ~#RMMMMMMMHX.        
          M*#?1MM##M?P1~1MMMMMX1~~`~    ~~1:>~11~~~~~~>       
        .1U11?1@X:11XUL:111?#RMMMMMNWXidWWM8MWU>:1~~~~~~~~~       
        MMMMMMMBMX111XuX1%X11HXX11??RMMMMMM#?\XdMX11   ~~~      
       >8&MMMMMMMR#T5M8MMMMNMNiX11?MMWi(XX~:1X85MMX11~ :11:   '\    
      XMRXMM#????1111RMMMMMMMMMMMM8HH11#RMNi1XMRMMH1: 1Xk`111  >1>    
      XMM111:XXXHMi:111RMMMX>11?MMMMMMMMBIU:(?111`111?tH8M%:~111::11    
     9MR1WM"1:1111?MMk/1MMMMWWWMMMMMMMMMMM@111MM*MNx.11MMRMM1.~11111~>   
     UM1M1:1XW888MMX11RMX1RRMRMMMR#?11XdMMMH1XMR ~~ ~?X>~111MX11 ~1> :~:  
    MMX1t8MRR??#MMMBMX1MMX~1111>11XHMMMMM@M1XM?11XH1X1>1?1:~11111  >1   
    XMXXMM11~-  ~1MMMMMXMMM"11XMMMMMMMMMMR1@M111M8RRMMMBX1 ~111111 11 : ~ 
   >1?XM?1111111: 1MMRX1MM:1XXMMMR11MMMMM1MR~1XMR11 ~1?MH11:~~111~`1 '~~~  
   11XM1111111111> ~tMMR1MM~11MMMMWMMMMR1XMF`1X@M11~ > ~1M11: ~~~>1~'~:~~  
   >19M111111111111 'tMMR1MM~11MM?MMMMM11XMF>11MM11~~   11M11::~~:~ ~~~ ~ '
   1tM1111111111111 'MMMRXMMX..1(.~1~~ :tM1>1XM111~~  :XX@MMS11~: ~`~~~ ~ :'
  '1MR111111111111~ 1MMMXMMMM*######MNMMM~>11M111~~~ >1XMM`?%1111: ` ~~ ~ ~'
  1XM1111111111111 9MMMXMR:11:11111:1MM~~1XM111~~~ '11XM~1111~~~1~: ~~~~~''
  91M1:1111111111 1MMM1MM11XWMHMXXM1tM~>1MM111~~~  >1MM~>111~~ `11> ~~~~ '
  M1M1~>~1111111~ XMMM1@M\1MMMMMMR11XM~11@M111~~~  '1XM1~1111~~  ~1~~ '~~ 
  R1M1~~~~~~:~> 18MM19M11MMM11MM?1XM~11MM111~~~~  1111~1X11~~  >>1~  ~~ 
  R1MX~~~~~~~~ tMMM19M11MMR11MMM11M1>1MM111~~~~  >111~1X11~~~ ~11~ ~~ ''~ 
  M1MM1~   1WMMR1@M\1MMR1>MMM11Mf~11M111~`~~~ '1XM1>111~~  >11~ ~>~~ ~~ 
  X11MBX: ::XWMMMR18R>1X8M1`XMRM\91~11MM1:  ~  11X1`X11~~~ :11 >~~~~~ ~~ 
  ?1~1RMMMMMMMRM1XM*X11MMR1XMMM11M ~111RM111>> ~ .1X1~1111~  111 ~:~~ '~ ~~ 
  '1X>~1?R11111XM?::>~11MM5MMR11X?1>~~~111??MX1 11?1>111~~ 11~ >/~  ~ ~~ 
   1M111:::XW@#1:1X?HX>~1?MMM1~X1>111X1::.~~"XX:~111 111~~ >1~ ~~~   ~ ~~ 
   'M1X:~1??~:11X8M@RMMX~11t1111~11XXM1XX1XMX11:1111>111  ~~>~~~   ~ ~~ 
   ?11111X11XMMM11~11MXM1~11~1111HM1~~~11111~ '111 111 ~  `~~~    >~  ~ 
    11XMMMRM?11:1~  ~1MMMX1~1~1XM1>~ ' ~>  :111>111        >~ ~ ~ 
    `>11  ~~>:~~~~  1XRX11111111 :::111111111~~111~:      ~~    
    ~11~:  11111>~~ `1M111~11111111111111111~~ `~~~~~~~~~~   ~ ~   
     11~~: '11'111~~ '1M1~1~~11111~~~`  ::  ~   ``~~~~~ ~~ >~ ~~  
     ~1~~ 11:1M1~~ '1?1~1  :~~~~~~':~~~~~~~~~~~~::   ~~~~ ~~ ~   
      `>~: `11~111~: '111:~1~ :>::111~'1111~~~~~~~~~~~~ ~: ~~ >~~ :~   
       ~  ~1:111~~ 1111~~1111111111 ~11~     `~'~~~  ~~~ ~    
       ~  11 11>:~ `11>'~~111  `~1> ~~>~~~~~   ':~ `~ ' ~      
          ~1 ~1~~ ~11:~`~11   ~~:'~1~~~: ~~  ~~ > ~:~       
          `~>~1~  ~11: ~~1~   ~~: ~~~  ~~ `: >~~'         
           ~:`~~  ~1~: ~~\~   ~:~~ `~~  `~~           
            ~ ~~: `~~~~~~~:: ~~~ ~~~~   ~~~ ~~:~        
             ~~:`~~~~~~~~~:~~~:     :~~ ' ~          
                >~`~:~:~~~~~ ~~~~~~~~ :~~            
                     ~~~~ ` ~~               
                                        

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR***MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR#?~ .1X8M*#"` ..:++1"TRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRRMHhHMXH@#`  .+1~  .xXXMM**@#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#111111XW#"  :1"`  :11XMMM1 .::xxL:TMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP`""""""""` .x?~  .1111MMMRMMMt::  ~>:~?RMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM:.xX1 .::>:XM1:  11MM88MM8MMMMMMXRMM1XMMMMMHMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMR1"1XX1.~M111~*M1XX1::   ``1""~~ ~ ~~?R1MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM1    ~1111""11X111~11111::   x+X#" 11XMMMMMM8MMMMRMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM%~'    .x::~~  `~`"111X:~~"*f"XM11~  111MRM??RMMMMMRMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM1 1 :>1>XX111       ~~~?1x. '"H1 : ~1MMX1?NX1?RMMR1MMMMMMMM
MMMMMMMMMMM1 XXHM?11~ ?MXX1  1MXX1     -~*%xX11tX11>~~~~1?MX11RM1XMMMMMMM
MMMMMMMMMR~ .1`:XHM??111: "M1  ~~~      `111 . `?@X1:::.:1RMX111XMMMMMMM
MMMMMMMMR~ 1\XR1~~~`~`~11X 11: ::  :X1XH#" ~~11 .MMMRU>1?HX11:111MMXMMMMMMMMM
MMMMMMMM/ 11~~ .:>1:  '~11 1MX1XtM1?1~~  `~X~ >111~111?tXXMH11111MMMMXMMMMMM
MMMMMMM1 \1 1MM6MMMWX  `1  x?11~     .X~ X11~~ >  '1X@6111111M11MRMMMMM
MMMMMM%1X1 >1111111?MM1  11 M111  :X1~  :1 M11>.11MHX1~~11MMMXXXMM1MRMMMMMM
MMMMMM111 1111111111MMM> 'X M11~  `  :X1 :M11~>11@MM@MM1:11MMMMMR1@RMMMMMMM
MMMMMM1> 111111111111MR> '1 MX1 >1  >1X1 XM11`:11XMMMMMM11:11MMMMM8RMMMMMMMR
MMMMM1~ 111111111111XMR: '1 ~#*1H@HXUH@R~ XM11~111MMMMMRM11 ~~>11MMMMMMMMMMMMR
MMMMR1 111111111111@MX  1  ..::::.~  MM11`111MMMMMR11~:M>11X11MRM8RMMMMMMR
MMMMX1 111111111111XMM~ >1 M??M11?1?M1 @M11~11XMMMMMR111:M111XMMMXMMMMMMMMMRR
MMMM~1 1M?111111111MM1  1 X11~~~~11>Xf @M1~~11XMMMMMMM1~>MM111MMMM8XXMMMMMMMMB
MMMM 1 1MSMXXXXXXX8M1  1~ X1~   '1X1 M11`>11XMMMMMMR11:XM111XMMMMMMXMMMMBMMMM
MMMM>1 1MMHMMMMMMMM1  1~ X1~ X1 >X1 M11 `1XXMMMMMMM1111M111XMMNMMRM1MMMMMM8MM
MMMM>X:1MMMMMMMWMRf  1~ X1~ X1~ ~X1 XM1>>11tMMMMMMMM111M111XMM8MMM11MMMMMBBMMM
MMMM.1 1M5MBMMM?~  X~ X1~ .XR1 11~tM11~11MM8MMMMMR11:XM111MMMMMM118RMMMMMMMMM
MMMM1XX~'4MR#M1~  :1~ M11 1M1 >>X~XM11:`1MMMMMMMNM1111M111MMMMMM1XMRMMMMMMMMMM
MMMMX1M1':  ~  :X~ .?X1~ 11~ >X1>MM111.~111?5MMMR111M111XMMMR11XMMMM8MBMMMMMM
MMMM&1?MHX1.11XX1~ XMM?MX1~ ' >111XXSMHUX11>>~1?MM111XM11XMMMM1X9MMMMMMMMMMMMMM
MMMMM1~XX1TM??~ :XM111~1MM1>~~~1M1XR?1111?#R8Mi11MM111M111MMMMM1@RMMMMMMMMMMMMMM
MMMMM&~X1MWXXXHM111` ' ~1MX111X11M111>~11111~111M111XM11XMMMMMWRMM8MMMMMMMMMMMM
MMMMMM1X11111111~ ~1XWX1:~~1MX1M1X11~:1tWWXXXXXMMR111M111M8MMM8MMMMMMMMMMRMMMMMM
MMMMMMM1X1::::>11XM1MRMMH1> ~11M1M11:1MM8RMMMRMMMM11XR11XMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMM
MMMMMMMKM11@MM@M@RMMMMMMMMX1>1XXXX1111MMR#R???111111MMX11MRMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMM
MMMMMMMMX11MRMMM11X1?SMMMMM1~1X1MX111111111111XXXXHMMMMMMMMMMMMMRMMMMRMMRMMMMMMM
MMMMMMMMMH1MMMMR11R111MMMMR1>1M1MMX11XXHW8M@@MMRR5BB8MMMRMMM8MMMMMRMMMMRMMMMMMMM
MMMMMMMMMM61MMMMX1M1~1MMMMR111MXMM@@RMM88MMRMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMMMMMRMMM8MMMMMM
MMMMMMMMMMMWMMMMM11M11XMRMR111MMX8@RMMM??1MR1?1XMM88MMMMMMMMMMRMMMMMRMMMR8MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMX1MX11MMMMX11XWMX11111X111MX1MMMMMMMMMMMMMMRMMMMMRMM8R8MMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMX1RX1MM8MM11?RMMH1XMMM8M1MMMMMM8MMMRMMMMRMMMMMM5RMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1RH1MMMMMX?MWMH1XMMMMMMMMRM1MMMRM8MRMMMMMMRMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MRM1MMMMM1MMMMMXMMMMMMMMMRMMMMMMMMRMRMRMM5MMMMBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMXMMMMMXMMMMMMMMMMM8MMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRMMMMMMMMMMMMMMRMMMXMMMMM8MMMMMMMMRMMR8MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMMM8MMMMMMMMMMMMMMMMMRRMMM5@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRMMMRMRMMMMMMM8MMMM8M@RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8888MW@M8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM